Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

Wykładowcy

• Maria Czerepaniak-Walczak (USz, Szczecin), Paradoksy emancypacji

• Stanisław Fel ( KUL, Lublin), Czym jest sfera publiczna? Kontrowersje wokół zagadnienia

• Zenon Gajdzica (UŚ, Katowice), Niepełnosprawność wyrwana z kontekstu. O ukrytym ośmieszaniu w sferze publicznej

• Marek Krajewski (UAM, Poznań), Granice transparentności

• Ewa Kurantowicz (DSW, Wrocław), Wspólnoty uczestnictwa w sferze publicznej a edukacja

• Robert Kwaśnica (DSW, Wrocław), Paradoks szkolnictwa wyższego w Polsce. Czy państwo musi być właścicielem edukacji?

• Zbigniew Kwieciński (DSW, Wrocław), Edukacja publiczna jako kryzys (rodzicielskiego) rozumu

• Elżbieta Matynia (DSW, Wrocław), Demokracja performatywna i polityka małych rzeczy

• Marian Nowak ( KUL, Lublin), Jak dalece edukacja może/powinna być prywata, a jak dalece publiczna?

• Mirosława Nowak-Dziemianowicz (DSW, Wrocław), Uwięzione. Publiczne i prywatne niespełnienia kobiet

• Joanna Ostrouch –Kamińska (UWM, Olsztyn), Przepracowane rodziny: obszary napięć i strategie przetrwania

• Eugenia Potulicka (UAM, Poznań), O kształceniu obywatelskim w Polsce i zagranicą

• Bogusław Śliwerski (APS, ChAT, Warszawa), Pedagogika (bez-)nadziei w sferze publicznej

• Elżbieta Tarkowska (APS, Warszawa), Bogaci i biedni w dyskursie publicznym i w doświadczeniach prywatnych

• Magdalena Środa (UW, Warszawa), W poszukiwaniu wzoru osobowego młodzieży szkolnej

• Jacek Wasilewski (SWPS, Warszawa), Poziom dyskursu publicznego. Oni i My