Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów

Aktualności

Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
Logo patronackie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Z wielką przyjemnością informujemy, że XXVII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca, który w liście skierowanym do uczelni napisał: „Jestem przekonany, że na uznanie zasługują działania mające na celu wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagogów oraz tworzenie platformy wymiany doświadczeń dla przedstawicieli nauki.”

 

Tematem przewodnim tegorocznej Letniej Szkoły Młodych Pedagogów (LSMP) jest: „Między sferą publiczną a sferą prywatną”. Sfera publiczna – zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego, wolność ekspresji, partycypacja polityczna – zajmuje bowiem niezwykle istotne miejsce w refleksji nad współczesnym społeczeństwem.

 

Szkoła odbywa się pod naukowym kierownictwem prof. Marii Dudzikowej, wiceprzewodniczącej KNP, a tegorocznym gospodarzem jest Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dziekanem prof. DSW dr hab. Mirosławą Nowak-Dziemianowicz oraz zespołem organizacyjnym.

 

Wśród wykładowców znajdują się wybitni eksperci m.in.: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prof. UW dr hab. Magdalena Środa z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. USz dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica – rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, prof. DSW dr hab. Elżbieta Matynia z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 

Termin: od 23 do 27.09.2013 r.

Miejsce: Pałacu Wojanów, k. Jeleniej Góry

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Letniej Szkoły Młodych Pedagogów

Letnia Szkoła Młodych Pedagogów
Grafika LSMP

Jak traktowane są problemy edukacji w sferze publicznej i prywatnej, jakie są jej rzeczywiste funkcje wobec jednostek, grup społecznych i państwa oraz jaka być powinna? Co oznacza zaangażowanie pedagogiki w działania na rzecz interesu publicznego? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą naukowcy podczas XXVII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, na którą można się zapisać tylko do końca maja br. Patronat nad wydarzeniem objął Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Tematem przewodnim tegorocznej Letnie Szkoły Młodych Pedagogów (LSMP) jest: „Między sferą publiczną a sferą prywatną”. Sfera publiczna – zagadnienia społeczeństwa obywatelskiego, wolność ekspresji, partycypacja polityczna – zajmuje bowiem niezwykle istotne miejsce w refleksji nad współczesnym społeczeństwem.

 

Szkoła odbywa się pod naukowym kierownictwem prof. Marii Dudzikowej, wiceprzewodniczącej KNP, a tegorocznym gospodarzem jest Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z dziekanem prof. DSW dr hab. Mirosławą Nowak-Dziemianowicz oraz zespołem organizacyjnym.

 

Podjęta problematyka często funkcjonuje na poziomie potocznym, narosło wokół niej wiele mitów i stereotypów. Przybliżenie teorii, badań, refleksja nad praktyką codzienną stworzą okazję pogłębiania wiedzy i wzbogacenia własnego warsztatu badawczego. Spotkanie z wybitnymi uczonymi, dzielenie się własnym doświadczeniem zaangażowania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego pogłębi refleksję młodych nad ich partycypacją w sferze publicznej jako pedagogów.

 

Wśród wykładowców znajdują się wybitni eksperci m.in.: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prof. UW dr hab. Magdalena Środa z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. USz dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. DSW dr hab. Robert Kwaśnica – rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, prof. zw. dr hab. Zbigniew Kwieciński z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, prof. DSW dr hab. Elżbieta Matynia z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i prof. DSW dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

 

Termin: od 23 do 27.09.2013 r.

Miejsce: Pałacu Wojanów, k. Jeleniej Góry